Güvenlik politikası

Youboat web sitesinden güvenlik politikasıyla ilgili şartları okuyabilirsiniz

1. Önsöz

Bu gizlilik politikası site için geçerlidir: Youboat.com

Bu gizlilik politikasının amacı, sitenin kullanıcılarını ortaya çıkarmaktır:

 • kişisel verilerin toplanma ve işlenme şekli. Bir kullanıcıyı tanımlayabilecek tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmelidir. Bunlar arasında ad ve soyadı, yaş, posta adresi, e-posta adresi, kullanıcı konumu ve hatta IP adresleri;
 • Kullanıcıların bu verilerle ilgili hakları nelerdir;
 • Toplanan ve işlenen kişisel verilerin işlenmesinden kim sorumludur;
 • Bu verilerin kime ait olduğu ve iletildiği;
 • İsteğe bağlı olarak sitenin, 'çerez' dosyalarında uyguladığı kendine ait bir politikası vardır.

Bu gizlilik politikası, yasal bildirimleri ve Genel Kullanım Koşullarını tanımlar. Kullanıcılar şu adresten başvurabilirler:

https://www.youboat.com/fr/pf-pp/politique-confidentialite

2. Veri toplama ve işleme ile ilgili genel ilkeler

2016/679 Avrupa Yönetmeliği'nin (GDPR) 5. maddesinin hükümleri uyarınca, site kullanıcılarından veri toplanması ve işlenmesi aşağıdaki ilkelere saygı duyar:

 • Yasallık, sadakat ve şeffaflık: veriler yalnızca verilerin sahibi olan kullanıcının rızasıyla toplanabilir ve işlenebilir. Kişisel veriler toplandığında, kullanıcı verilerinin toplandığı ve verilerin hangi nedenlerle toplandığı konusunda bilgilendirilir;
 • Sınırlı amaçlar: verilerin toplanması ve işlenmesi, bu genel kullanım koşullarında belirlenen bir veya daha fazla hedefi karşılamak için gerçekleştirilir;
 • Veri toplama ve işlemenin en aza indirilmesi: yalnızca, alıcının izlediği hedeflerin uygun şekilde yürütülmesi için ihtiyacı olan veriler toplanır;
 • Verilerin zaman içinde azaltılması: veriler, kullanıcının bilgilendirildiği sınırlı bir süre için saklanır. Saklama süresi kullanıcıya iletilemezse;
 • Toplanan ve işlenen verilerin bütünlüğü ve gizliliği: veri denetleyicisi toplanan verilerin bütünlüğünü ve gizliliğini garanti etmeyi taahhüt eder .

Yasal olması için ve 2016/679 Avrupa Tüzüğü'nün 6. Maddesi gereklilikleri uyarınca, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi yalnızca aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir: '' aşağıda listelenen koşullardan en az birine uyuyorsa:

 • Kullanıcı işlemi açıkça kabul etti;
 • İşlemi, 'bir sözleşme’;
 • İşlem yasal bir yükümlülüğü karşılıyor;
 • İşlem, veri sahibinin veya bir başka gerçek kişinin hayati çıkarlarının korunmasına bağlı bir gereklilikle açıklanıyor;
 • İşlem, kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi veya kamu otoritesinin kullanılması ile ilgili bir gerçeklilikle açıklanabilir;
 • Kişisel verilerin işlenmesi ve toplanması, denetleyici veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru ve özel çıkarlar için gereklidir.

3. Sitede gezinme bağlamında toplanan ve işlenen kişisel veriler

A. Toplanan ve işlenen verileri toplama yöntemi

Youboat sitesinde toplanan kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 • - Adlar, soyadı;
 • - E-posta adresi;
 • - Konum (En kesin departmana göre)
 • - IP
 • - Telefon (isteğe bağlı)

Bu veriler kullanıcı sitede aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirdiğinde toplanır:

 • - Kullanıcı bir uyarı mesajı kaydettiğinde veya bir satıcıya mesaj yazdığında

Veri denetleyicisi, site bilgisayar sistemlerinde toplanan tüm verileri ve makul güvenlik koşulları altında 1 yıl süreyle saklayacaktır.
Verilerin toplanması ve işlenmesi aşağıdaki amaçları karşılamaktadır:
Veriler, onay e-postalarını gönderebilecekleri, sorularının cevaplarını gönderebilecekleri veya istekleri doğrultusunda yeni teklifler konusunda uyarabilecekleri şekilde saklanmaktadır.

B. Verilerin üçüncü taraflara iletilmesi

Site tarafından toplanan kişisel veriler herhangi bir üçüncü tarafa iletilmez ve yalnızca site düzenleyicisi tarafından işlenir.

C. Veri barındırma

Youboat sitesi ev sahibi: OVH, merkezi aşağıdaki adreste bulunan:
2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX
Ev sahibi olarak; Aşağıdaki telefon numarasından iletişime geçilebilir: 1007
Site tarafından toplanan ve işlenen veriler yalnızca Fransa'da barındırılıyor ve işleniyor.

4. Veri işlemeden sorumlu

A.Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi

Veri denetleyicisi: Société MOTORSGATE. Onunla şu şekilde iletişim kurulabilir:
02 38 75 99 41 numaralı telefondan ya da services@motorsgate.com adresine e-posta göndererek
Veri denetleyicisi,kişişel verilerin işlenmesi için amaç ve araçların belirlenmesinden sorumludur.

B. Veri denetleyicisinin yükümlülükleri

Veri denetleyicisi, toplanan kişisel verileri, bu verilerin toplanma amaçlarına uymak için, kullanıcı bilgilendirilmeden üçüncü taraflara iletmemeyi ve bu verileri korumayı taahhüt eder.
Siteden, siteden geçen bilgi ve veri aktarımının güvenli olmasını sağlamak için bir SSL sertifikası vardır.
Bir SSL sertifikası ( 'Güvenli Soket Katmanı' Sertifikası) kullanıcı ve site arasında alışverişi yapılan verilerin güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.
Ayrıca, veri denetleyicisi, orantısız formaliteler, maliyetler ve prosedürler gerekmedikçe, verilerin düzeltilmesi veya silinmesi durumunda kullanıcıyı bilgilendirmeyi taahhüt eder.
Kullanıcının kişisel verilerinin bütünlüğünün, gizliliğinin veya güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda, kullanıcıyı herhangi bir şekilde bilgilendirmeyi taahhüt eder.

5. Kullanıcı hakları

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, kullanıcı aşağıda listelenen haklara sahiptir.
Veri denetleyicisinin yetkilendirilmesi için kullanıcının isteği üzerine kullanıcının onunla iletişim kurması gerekir: adı ve soyadı, e-posta adresi ve eğer ilgiliyse hesap numarası veya kişisel veya abone alanı. Veri denetleyicisinin kullanıcıya en fazla 30 (otuz) gün içinde yanıt vermesi gerekir.

A. Veri toplama ve işleme ile ilgili kullanıcı haklarının sunumu

a. Erişim, düzeltme ve silme hakkı

Kullanıcı, aşağıda belirtilen prosedüre uyarak kendisi ile ilgili verileri okuyabilir, güncelleyebilir, değiştirebilir veya silebilir:
E-posta veya telefonla basit talep üzerine
Eğer varsa, kullanıcı aşağıdaki prosedürü izleyerek kişisel alanının silinmesini talep etme hakkına sahiptir:
Basit talep üzerine e-posta veya telefon ile.

b. Veri taşınabilirliği hakkı

Kullanıcı, site tarafından tutulan kişisel verilerinin başka bir siteye taşınabilirliğini aşağıdaki prosedürü izleyerek isteme hakkına sahiptir:
E-posta veya telefon yoluyla basit talepte

c. Veri işlemeyi sınırlama ve bunlara karşı çıkma hakkı

Kullanıcı, sınırlama talep etme veya verilerini site tarafından işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Kullanıcının çıkarları, hakları ve özgürlükleri üzerinde geçerli olabilecek meşru ve zorlayıcı nedenlerin varlığını göstermek dışında, verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını istemek veya işlemeye karşı bir muhalefet oluşturmak için kullanıcı, aşağıdaki prosedürü izlemelidir:
E-posta veya telefon yoluyla basit talep üzerine

d. Yalnızca otomatik bir sürece dayanan bir karara tabi tutulmama hakkı

2016/679 düzenlemesine göre Kullanıcı, kararın kendisiyle ilgili yasal etkiler üretmesi veya benzer şekilde önemli ölçüde etkilemesi durumunda, yalnızca otomatik bir sürece dayanan bir kararın konusu olmamak hakkına sahiptir.

e. Ölümden sonra verinin kaderini belirleme hakkı

Kullanıcıya, yasalar uyarınca ölürse toplanan ve işlenen verilerin ne olması gerektiğini düzenleyebileceği hatırlatılır. ° 2016-1321, 7 Ekim 2016.

f. Yetkili denetim makamına el koyma hakkı

Veri denetleyicisinin kullanıcının isteğine yanıt vermemeye karar vermesi ve kullanıcının bu karara itiraz etmek istemesi veya, yukarıda listelenen haklardan birinin ihlal edildiğini düşünüyorsa, CNIL'i (Ulusal Bilgi Teknolojisi ve Özgürlükleri Komisyonu, https://www.cnil.fr) ele geçirme hakkına sahiptir. ) veya herhangi bir yetkili hakim.

B. Reşit olmayanların kişisel verileri

2016/679 Avrupa Yönetmeliğinin 8 inci maddesi ve Veri Koruma Yasası uyarınca, yalnızca 15 yaş ve üzerindeki çocuklar verilerinin işlenmesine izin verebilir. Kullanıcı 15 yaşından küçükse, kişisel verilerin toplanıp işlenebilmesi için yasal bir temsilcinin anlaşması gerekecektir.
Site, kullanıcının 15 yaşın üzerinde olduğunu veya siteye göz atmadan önce yasal bir temsilci ile anlaştığını doğrulama hakkını saklı tutar.

6. Gizlilik politikasını değiştirme koşulları

Bu gizlilik politikası, aşağıda belirtilen adresten herhangi bir zamanda görüntülenebilir:
https://www.youboat.com/fr / pf-pp / politique-confidentialite
Sitenin editörü yürürlükteki yasalara uygunluğunu garanti etmek için siteyi değiştirme hakkını saklı tutar.
Sonuç olarak, kullanıcı bu gizlilik politikasında yapılacak en son değişikliklerden haberdar olmak için düzenli olarak başvuru yapmaya davet edilir.
Ancak, bu politikanın önemli ölçüde değiştirilmesi durumunda, kullanıcı aşağıdaki gibi bilgilendirilecektir:
E-posta ile
Bu gizlilik politikasının son güncellemesinin 22.06.2018 tarihinde gerçekleştiği kullanıcının dikkatine sunulmuştur.

7. Kullanıcı tarafından gizlilik politikasının kabulü

Kullanıcı, siteye göz atarak bu gizlilik politikasını okuduğunu ve anladığını onaylar ve daha özel bir tabirle kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi ile ilgili koşulları kabul eder.

Çerezler

Servislerimizi kullanan ve internet sitemiz üzerinde arama yapan kullanıcıların verilerini toplamak ve depolamak için çerezler ve benzer teknolojileri kullanıyoruz.
Bunun için rızalarını IAB Avrupa Şeffaflık ve İzin Çerçevesi politikalarına ve teknik şartnamelerine uygun olarak topluyoruz.
Seçimlerinizi istediğiniz zaman buraya tıklayın

Sirdata'dan çerez depozitosu